کنسانتره گلوبال ویژه دوره پرورش مرغ تخمگذار

global for laying hens packet
  • سطوح مناسب و متعادل انرژی، پروتئین، ویتامین ها و مواد معدنی جهت دستیابی به احتیاجات دوره پرورش مرغ تخمگذار

  • رشد و توسعه مناسب سیستم اسکلتی، ماهیچه ای و تقویت سیستم ایمنی پرنده

  • نسبت مناسب کلسیم به فسفر جهت ذخیره سازی مناسب کلسیم در بدن پرنده و تقویت ذخیره کلسیم برای پیشگیری از بروز ناهنجاری های اسکلتی و ضعف عضلانی و ایجاد راندمان مناسب در دوران تولید

 

 

 

 

 

توضیحات

امروزه سویه های مختلف مرغ تخمگذار تجاری در اثر اصلاح نژاد و بهبود پتانسیل ژنتیکی، حساسیت بیشتری نسبت به مدیریت پرورش و بویژه تغذیه دارند و این حساسیت در دوره پرورش از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا در این دوره، رشد سیستم اسکلتی با سرعت بالایی همراه است و نسبت های متعادل انرژی و پروتئین جیره در این دوره ضامن دستیابی پرنده به بلوغ جنسی در وزن مناسب است.
از آنجا که تعادل مثبت انرژی در دوره حداکثر تولید، انسجام بهینه سیستم اسکلتی پرنده و حمایت از حداکثر تولید و بهترین کیفیت تخم مرغ در دوره تولید را به همراه خواهد داشت توجه به آن در دوره پرورش از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که در دوره تولید، امکان ایجاد این تعادل به آسانی میسر نخواهد بود و افت تولید را به دنبال خواهد داشت.
دستیابی به عملکرد مناسب رشد و ایمنی نیز در دوره پرورش اهمیت زیادی دارد چرا که باعث می شود طیور در آغاز دوره تولید شرایط مناسبی برای ایجاد متابولسیم بهینه کلسیم داشته باشند و انسجام سیستم اسکلتی حفظ گردد و از بروز عوارض ناشی از کمبود یا عدم تعادل آن همانند کاهش تولید، کاهش کیفیت پوسته تخم مرغ، وقوع ناهنجاری های اسکلتی، افزایش تلفات و ... جلوگیری شده و پتانسیل ژنتیکی پرنده به بهترین شکل ممکن ظهور یابد،
کنسانتره گلوبال، ویژه دوره پرورش مرغ تخمگذار با دارا بودن ترکیبات تغذیه ای متعادل علاوه بر تأمین احتیاجات دوره پرورش مرغ تخمگذار، موجب رشد و توسعه مناسب سیستم اسکلتی و ماهیچه ای و بهبود عملکرد سیستم ایمنی پرنده در شرایط پرورشی مختلف می شود. همچنین تعادل مناسب اسیدهای آمینه کنسانتره گلوبال یکنواختی گله در آغاز دوره تولید را به همراه دارد که اهمیت زیادی در افزایش راندمان اقتصادی و بازده تولید خواهد داشت.