کنسانتره دوقلو

Multisteps concentrate
  • امکان تنظیم میزان مصرف کنسانتره در شرایط پرورشی مختلف
  • دستیابی به بهترین عملکرد اقتصادی
  • برخورداری از بهترین بازده اقتصادی رشد( EEG)
  • تأمین اسیدهای آمینه ترئونین، آرژنین و والین (بعنوان اسیدهای آمینه محدود کننده رشد در جوجه گوشتی) در ترکیب کنسانتره دوقلو، موجب کاهش سطح پروتئین خام جیره بهمراه بهبود روند افزایش وزن بدن، بهبود ضریب تبدیل غذایی و افزایش راندمان تولید در جوجه های گوشتی می گردد.
  • فاقد هرگونه منابع پروتئین حیوانی
  • با بهترین یکنواختی در میکس
  • با دو غلظت  ۲/۵% و  ۵% 
  • اولین دارنده گواهینامه استاندارد ملی ایران جهت تولید انواع کنسانتره خوراک طیور
  • اولین دارنده گواهی رتبه A تولید خوراک طیور از سازمان دامپزشکی کشور
  • اولین دارنده کد مجوز صادرات محصولات (IR) سازمان دامپزشکی کشور

 

توضیحات

کنسانتره دو قلو ، افزایش بهره وری با بهبود الگوی رشد

مناسب ترین جیره غذایی برای جوجه های گوشتی جیره ای است که علاوه بر کاهش هزینه های تولید، احتیاجات بدن پرنده در دوره های مختلف پرورش را تأمین کند.  همانطور که در جداول خصوصیات تغذیه ای جوجه های گوشتی نژاد راس (2014) مشاهده می شود، احتیاجات تغذیه ای برای جوجه های گوشتی با وزن های هدف مختلف، متفاوت است:

وزن زنده:  <1.60 کیلوگرم (3.50 پوند)

وزن زنده: 2.40-1.70کیلوگرم (5.30-3.75 پوند)

وزن زنده: 3.00-2.50 کیلوگرم (6.60-5.50 پوند)

وزن زنده: 3.50-3.10 کیلوگرم (7.70-6.85 پوند)

وزن زنده: 4.00-3.60 کیلوگرم (8.80-7.95 پوند)

 

وزن های هدف مختلف، موجب ایجاد الگوهای رشد متفاوت در پرندگان می شوند بنابراین سطح احتیاجات بدن به مواد مغذی و همچنین ویتامین ها و مواد معدنی با توجه به این الگوهای رشد، متفاوت است.کنسانتره دوقلوی TWIN برای اولین بار جهت پوشش دادن کلیه احتیاجات پرندگان با الگوهای رشد مختلف طراحی شده است.

 

اهمیت کنسانتره دوقلو در جیره

عملکرد و بازدهی خوراک در جوجه هاي گوشتي ارتباط نزديکي با الگوی رشد بدن دارد که تحت تاثير اثرات متقابل پيچيده بين عواملي است که با فيزيولوژي پرنده، میزان مصرف خوراک و احتياجات غذايي مورد نياز جهت رشد و نگهداري و مقاومت در برابر بيماري ها ارتباط دارد. در کنسانتره دوقلوی TWIN بطور همزمان از دو نوع کنسانتره (TWIN 1 و TWIN 2) استفاده می شود اما میزان مصرف هر یک از کنسانتره ها با توجه به شرایط پرورش و وزن های هدف مختلف، متفاوت خواهد بود.

 

خصوصیات جیره های کنسانتره دوقلو:

 

اسید آمینه ترئونین سومین اسید آمینه محدود کننده در اغلب جیره  های جوجه های گوشتی می باشد(Everett و همکاران؛ 2010). ترئونین در سنتز پروتئین در بدن مؤثر است و نقش مهمی در متابولیسم اسیدهای آمینه سرین و گلایسین ایفا می کند. سطوح مناسب اسید آمینه ترئونین علاوه بر بهبود کارآیی رشد بدن برای عملکرد بهینه سیستم ایمنی ضروری است. این اسید آمینه در سنتز موسین (پروتئین های بزرگی که با اتصالبه عوامل بیماری زا به عنوان سدی در برابر عفونت مخاطی عمل می کنند)، تحریک و تکثیر لنفوسیت ها، افزایش گاماگلوبولین های پلاسما و در نهایت جلوگیری از تضعیف سیستم ایمنی پرنده نقش دارد.

سطوح مناسب این اسید آمینه در در جیره های حاوی کنسانتره دو قلوی TWIN علاوه بر رشد مطلوب جوجه های گوشتی، افزایش حجم گوشت سینه، کاهش چربی محوطه بطنی و بهبود کیفیت لاشه، ارتقای پاسخ های سیستم ایمنی و افزایش مقاومت بدن پرندگان را بهمراه دارد.

 


یکی دیگر از مزایای کنسانتره دوقلوی TWIN و جیره های آن امکان کاهش سطح استفاده از منابع پروتئین خام می باشد،  بعنوان مثال مصرف سطوح بالای سويا که یکی از مهمترین منابع پروتئینه در خوراک طیور محسوب می شود موجب بروز مشکلات جدي در سلامتي طیور مي گردد. علاوه بر فيتواستروژن ها، ساير ترکيبات ضد تغذیه ای در سویا موجب جلوگیری از جذب روی، آهن و سایر عناصر مغذی می شوند و بنابراین با تداوم مصرف سبب کمبود مواد مغذی در طیور می شوند.

factors in soya

crypts in intestine

سطوح بالای منابع پروتئین خام نظیر سویا با ایجاد واکنش های ازدیاد حساسیت(hypersensitivity response)  سبب کاهش ارتفاع پرزها و عمق کریپت های روده می شوند(Shiyan Qiao و همکاران، 2003).

small intestine

بعلاوه، این منابع موجب تغییر شکل و بد شکل شدن پرزها در مخاط روده کوچک می شوند (بزرگنمایی × 100).

 

عملکرد کنسانتره TWIN

نتایج مطالعات مختلف نشان داده که همبستگی مثبتی میان ترکیب اسیدهای آمینه و عملکرد رشد در جوجه های گوشتی وجود دارد با توجه به کوتاه بودن طول دوره پرورش جوجه گوشتی برای دستیابی به بازده اقتصادی نرخ رشد باید ترکیب متعادلی از مواد مغذی ضروری برای رشد جوجه فراهم شود،

در کنسانتره دوقلوی TWIN با استفاده همزمان از دو نوع کنسانتره (TWIN 1 و TWIN 2) بدلیل امکان کاهش یا افزایش سطح یکی از کنسانتره ها و در نتیجه با فرمولاسیون صحیح جیره دستیابی پرنده به شرایط مطلوب فیزیولوژیکی امکان پذیر می شود

طراحی نسل جدید کنسانتره های دو قلو امکان مدیریت جیره را با توجه به شرایط مختلف امکانپذیر ساخته، این مسئله با افزایش سرعت رشد پرنده نقش مهمی در اقتصادی کردن جیره و کاهش هزینه تغذیه که بخش زیادی از هزینه های پرورش را تشکیل می دهد ایفا می کند.

با توجه به اینکه منابع پروتئین خام (نظیر کنجاله سویا و ...) یکی از اجزاء گران قیمت و پر هزینه جیره های طیور محسوب می شوند کاهش سطح پروتئین خام جیره ها طی دوره پرورش تا جایی که سطح مطلوب اسیدهای آمینه ضروری و محدود کننده رشد آسیب وارد نشود نقش مؤثری در کاهش هزینه های خوراک (که 60 تا 70 درصد هزینه های پرورش را تشکیل می دهد) ایفا کند. همچنین کاهش سطح پروتئین خام از آلودگی زیست محیطی ناشی از افزایش دفع نیتروژن با منشا داخلی (اندوژنوس) که در اثر استفاده از جیره هایی با سطح پروتئین بالا ایجاد می شود جلوگیری می کند. به طور کلی توازن جیره های پرورشی بایستی بر اساس اسیدهای آمینه صورت گیرد و نه بر اساس پروتئین خام جیره،  در کنسانتره های دوقلوی TWIN این مهم با استفاده از معیار اسیدهای آمینه قابل هضم به جای اسیدهای آمینه کل و کاهش سطح پروتئین خام در جیره ها صورت گرفته که کاهش هزینه و افزایش بهره وری برای پرورش دهندگان را به همراه دارد.

معایب استفاده از جیره هایی با پروتئین بالا و اثرات آن بر عملکرد رشد:

استفاده از پروتئین در جیره طیور اهمیت زیادی در رشد بافت های بدن، رشد پرها و بهبود عملکرد پرنده دارد. آنچه که در خصوص استفاده از پروتئین اهمیت دارد نوع و میزان اسیدهای آمینه ضروری و ارزش بیولوژیکی هر اسیدآمینه برای تأمین نیاز جوجه ها است؛ معمولاً منابع پروتئینه به خصوص منابع پروتئینی گیاهی به دلیل کمبود برخی از اسیدهای آمینه ضروری  به خصوص لیزین و متیونین ارزش بیولوژیکی پایینی برای طیور دارند.

بعنوان مثال سویا که یکی از مهمترین منابع پروتئینه در خوراک طیور محسوب می شود علاوه بر کمبود اسیدهای آمینه ضروری نظیر لیزین و متیونین حاوی بسیاری از بازدارنده های رشد است از اینرو استفاده از سطوح بالای آن برای جوجه ها زیان آور است این بازدارنده ها سبب کاهش مصرف خوراک و رشد در پرندگان شده و در اغلب موارد سبب بر هم خوردن تعادل مواد مغذی و بازده نامناسب خوراک خواهند شد.

پروتئین های حیوانی مانند پودر گوشت یا پودر استخوان از لحاظ ترکیب اسیدهای آمینه ضروری نسبت به پروتئین های گیاهی کیفیت بهتری دارند اما احتمال آلودگی بالایی به سالمونلا دارند، منابع پروتئینه نظیر پودر ماهی نیز به دلیل داشتن تری متیل آمین باعث ایجاد بو و طعم نامطبوع بوی ماهی در گوشت، تخم مرغ و ایجاد فرسایش سنگدان در پرندگان می شوند.

علاوه بر این سطوح بالای پروتئين خام در جیره، حتي هنگاميكه جيره از لحاظ تمام اسيدهاي آمينه ضروري متعادل باشد منجر به كاهش رشد ، كاهش در ذخيره چربي ، افزايش مقدار اسيد اوريك خون مي شود، افزایش مصرف آب برای دفع ازدياد اسيد اوريك ممكن است منجر به مرطوب شدن بستر شود همچنين پروتئين بالا در حيوان ايجاد استرس مي كند كه شواهد آن بزرگ شدن غدد فوق كليوي و افزايش توليد آدرنو كورتيكو استروئيدها است.

امروزه استفاده از مفهوم پروتئین ایده آل در در جیره نویسی با خوراک های مرسوم طیور، موضوع مهمی بنظر می رسد زیرا در این روش تمامی نیازهای اسید آمینه ای طیور نسبت به اسید آمینه ایده آل لیزین تنظیم می شود و همچنین تامین دقیق تر و مطمئن تر اسیدهای آمینه جیره های غذایی را فراهم می‌کند. متیونین، لیزین، آرژینین، ترئونین و والین از مهمترین اسیدهای آمینه محدود کننده رشد در جوجه های گوشتی هستند با توجه به پیشرفت های اخیر در علوم بیوتکنولوژی، امروزه با استفاده از اسیدهای آمینه بصورت خالص و نیز حفظ نسبت اسیدهای آمینه ضروری به غیر ضروری امکان کاهش پروتئین خام جیره های غذایی بدون اثرات نامطلوب بر عملکرد فراهم گردیده است.