مکمل ویتامینه-معدنی شترمرغ گوشتی

کاتالوگ مکمل ویتامینه-معدنی شترمرغ گوشتی
  • تأمین ویتامین های مورد استفاده از منابع مرغوب و معتبر
  • تأمین نیازهای بدن و در نهایت بهبود عملکرد و کارآیی شترمرغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات

ویتامین‌ها و مواد معدنی از جمله مهم‌ترین اجزاء جیره غذایی در پرندگان هستند که در تمامی اعمال متابولیک بدن نقش دارند. یکی از مهم‌ترین اصول در دستیابی به حداکثر عملکرد و مقابله با تنش‌های مختلف طی دوره پرورش در شتر مرغ گوشتی استفاده از یک خوراک متعادل است، با توجه به سرعت رشد بالای این پرندگان استفاده از مکمل‌های ویتامینه معدنی در خوراک، امری ضروری است؛ آنالیز مکمل‌های معدنی-ویتامینه شرکت سپاهان دانه ویژه شتر‌مرغ گوشتی بر اساس آخرین جداول نیاز این پرندگان برای دوره 7-0 هفتگی و دوره 8 هفتگی تا کشتار تنظیم شده است.