مکمل ویژه دوره انتقال

مکمل ویژه دوره انتقال دام
  • کاهش چشمگیر وقوع بیماری‌های متابولیک بعد از زایمان
  • بهبود تعادل انرژی دام
  • بهبود عملکرد تولید مثلی
  • کاهش تلفات و حذف‌ در گله
  • افزایش تولید شیر در دوره شیروای آینده
  • بهبود شاخص‌های اقتصادی گله

 

 

 

 

 

 

توضیحات

مقدمه

 دوره انتقال یک مرحله بحرانی در چرخه زندگی گاوهای شیری محسوب می‌شود. در این دوره زمانی افزایش استرس های متابولیک در پی افزایش وزن جنین، تغییرات شدید هورمونی و کاهش مصرف ماده خشک احتمال بروز بیماری‌های متابولیک بعد از زایمان (نظیر تب شیر، کتوز، کبد چرب، جا به جایی شیردان و ...) را افزایش می‌دهد. به منظور به حداقل رساندن اثرات چنین استرس‌هایی در این بازه زمانی استفاده از افزودنی‌های ویژه جهت بهبود متابولیسم انرژی و پروتئین، منابع پروتئین عبوری با پروفایل آمینو‌اسیدی مناسب و ترکیبات گلوکز ساز به هدف کم کردن فشار متابولیکی می‌تواند اثرات قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. گروه بین‌المللی سپاهان دانه پارسیان با علم به موضوع و بهره مندی از یافته‌های علمی روز دنیا در قالب تیم تحقیق و توسعه خود اقدام به فرمولاسیون و تولید مکمل ویژه دوره انتقال نموده است. 

مکانیسم عمل

مواد مغذی موجود در این مکمل با بهبود متابولیسم انرژی اثرات منفی ناشی از کاهش مصرف خوراک پس از زایمان را کاهش می‌دهند و با بهبود بالانس منفی انرژی از وقوع بیماری‌های متابولیک نظیر کتوز و کبد چرب و غیره جلوگیری می‌کنند. وجود ترکیبات پیش ساز گلوکز در محصول حاضر با تحریک مسیر نو سازی گلوکز (گلوکونئوژنز) باعث افزایش و ثبیت سطح گلوکز خون می‌شود که با افزایش انسولین خون از تجزیه بافت چربی و موبلیزاسیون اسیدهای چرب غیر استریفیه (NEFA) و در نهایت تجمع آنها در کبد و بروز کبد چرب و تولید اجسام کتونی و بروز کتوز جلوگیری می‌کند.