مکمل های غنی شده گاو شیری

مکمل های غنی شده گاو شیری

 

 • شامل مکمل ویتامینی NEO, PRO, MAX
 • شامل مکمل معدنی NEO, PRO, MAX
 • کاهش تولید آمونیاک در شکمبه و افزایش جریان آمینو اسیدی و پپتیدی به روده کوچک بهبود توازن نیتروژن در بدن
 •  حذف باکتری های گرم مثبت در شکمبه و بهبود بازده خوراک 
 •  افزایش تولید پروپیونات در شکمبه و کاهش بالانس منفی انرژی 
 • پیشگیری از وقوع بیماری های متابولیک نظیر کتوز، اسیدوز و جابجایی شیردان
 •  بهبود متابولیسم اسیدهای چرب
 •  کاهش غلظت اسیدهای چرب غیر استریفیه پلاسما
 • بهبود عملکرد کبد در متابولیسم اسیدهای چرب
 • افزایش مصرف خوراک و بهبود متابولیسم انرژی
 • افزایش سطح ایمنوگلوبولین های پلاسمای خون و بهبود عملکرد سیستم ایمنی
 • بهبود پوشش بدن
 •  جلوگیری از ضایعات سم و کاهش لنگش
 •  انتقال یون های آهن، از ترانسفرین ( موجود در پلاسما ) به فریتین
 •  افزایش خاصیت آنتی اکسیدانی و کاهش تشکیل رادیکال های آزاد
 • شرکت در مکانیسم های اکسیداسیون و احیاء سلول 
 • افزایش تکثیر لنفوسیت ها و تقویت عملکرد سیستم ایمنی
 • کاهش آثار زیانبار ناشی از تنش های گرمایی و سرمایی

 

توضیحات


چالش های اخیر در ارتباط با نحوه برآورد احتیاجات ویتامین ها و مواد معدنی و ابداع تکنیک های جدید سبب ارتقاء احتیاجات مواد مغذی گاوهای شیری شده است. از طرفی افزایش پتانسیل ژنتیکی دام های امروزی، محققان را بر آن داشته است تا بر گزارش های پیشین خود تجدید نظر کرده و به برآورد احتیاجات جدید دام ها با سطح تولید کنونی بپردازند. نیاز گاوهای شیری به ویتامین ها و مواد معدنی تحت تأثیر عواملی مختلفی نظیر سن، مرحله آبستنی و دوره شیردهی و غیره قرار دارد. در حال حاضر مشکلات تحت بالینی نظیر اختلالات متابولیک تحت بالینی، فحلی های خاموش، جفت ماندگی و غیره در گله های گاو شیری چالشی بزرگ محسوب می شود. مشخص شده است که مواد معدنی کم مصرف و ویتامین های مورد نیاز برای پاسخ بهینه سیستم ایمنی بیشتر از مقدار مورد نیاز آن برای رشد و تولید مثل می باشد. لذا زمانی که حیوان در معرض کمبود ریز مغذی ها قرار می گیرد، اولین بخشی از بدن که دچار نقصان خواهد شد سیستم ایمنی خواهد بود. البته این وضعیت در ابتدا به صورت تحت کلینیکی است که سبب زیان های اقتصادی بزرگی در گله های گاو شیری می شود، بدون آنکه چنین کمبودهایی در گله قابل تشخیص باشد. سیستم ایمنی قوی در حیوان یک مانع در برابر عوامل خارجی بوده و برای عملکرد صحیح سایر ارگان های بدن بسیار ضروری است. گاوهای شیری که در دوره انتقال به سر می برند (21 روز قبل تا 21 روز بعد از زایمان) به دلیل پاسخ های التهابی و تنش های متابولیکی نسبت به چنین کمبودهایی حساس تر می باشند. کاهش عملکرد تولید مثلی، وقوع اختلالات متابولیک و بیماری های عفونی (نظیر ورم پستان) در پی تضعیف سیستم ایمنی، کاهش تولید شیر، از دست رفتن نمره وضعیت بدنی، پوشش بدن نامناسب مواردی از کمبود مواد معدنی و ویتامین ها در گاوهای شیری محسوب می شوند. از این گذشته، به دلیل شرایط اقلیمی کشور و پایین بودن کیفیت علوفه ها استفاده از مکمل های معدنی و ویتامینی برای عملکرد مطلوب گله و تولید بهینه اجتناب ناپذیر خواهد بود. 

Optimal nutrition of vitamins

موننسین

موننسین یک آیونوفر پلی کربوکسیلیک است که به عنوان نمک سدیمی به جیره گاوهای شیری افزوده می شود. آیونوفرها نفوذ پذیری یون ها در دیواره سلولی باکتری های گرم مثبت را تغییر داده و به طور انتخابی سبب حذف آنها می شوند. تغییر در جمعیت میکروبی شکمبه از طریق موننسین منجر به افزایش بهره وری انرژی، بهبود توازن نیتروژن و کاهش خطر نفخ و اسیدوز لاکتیکی خواهد شد. پژوهش های متعدد در گاو شیری حاکی از اثرات مثبت موننسین بر سیستم متابولیکی، سلامت، تولید و تولید مثل است. موننسین سبب بهبود متابولیسم انرژی، افزایش تولید و بازده تولید شیر و ارتقاء ترکیبات شیر، افزایش گلوکز خون، کاهش اجسام کتونی (استواستات و BHBA) و اسیدهای چرب غیر استریفیه (NEFA) در خون و در نتیجه کاهش خطر وقوع بیماری های متابولیک (نظیر کتوز و جابجایی شیردان)، کاهش ورم پستان، بهبود رشد و بازده خوراک و افزایش نمره ی وضعیت بدنی می شود.

The effects of monensin on rumen bacteria 

بیوتین

بیوتین جزء ویتامین های گروه B محسوب می شود. بیوتین کوآنزیمی است که برای فعالیت آنزیم های کربوکسیلاز از جمله استیل کوآنزیم A کربوکسیلاز، پروپیونل کوآنزیم A کربوکسیلاز و پیروات کربوکسیلاز و برای سنتز کراتین ضروری است و معمولا ًجهت تحریک تمایز سلول های اپیدرمال پوست مورد نیاز است. در جداول احتیاجات شورای ملی تحقیقات (NRC, 2001) هیچ میزان بیوتین برای گاوهای شیری مشخص نشده است با این حال اکثریت قریب به اتفاق یافته های تحقیقاتی جدید استفاده از این ویتامین را در گاو حمایت می کنند. مطالعات بالینی بر گاوهای شیری (بالغ یا در حال رشد)، گوسفند و گاو گوشتی بهبود سلامت سم و پوشش بدن در حیواناتی که با 10 تا 20 میلی گرم بیوتین در روز تغذیه شده بودند را نشان داد. همچنین نشان داده شده است که تولید شیر با اضافه کردن بیوتین به جیره گاوهای شیری افزایش می یابد.

the effect of biotin on milk produvtion in dairy cows

ویتامین C

ویتامین C یا اسید اَسکوربیک نقش مهمی را در مکانیسم های متنوع اکسیداسیون و احیای سلول های زنده ایفا می کند. این ویتامین برای متابولیسم طبیعی کلاژن ضروری بوده و نقش مهمی را در انتقال یون های آهن از ترانسفرین (که در پلاسما یافت می شود) به فریتین که به عنوان یک منبع آهن به شمار می رود، ایفا می کند. ویتامین C در سلول به صورت یک آنتی اکسیدان قوی عمل می کند. این ویتامین در برابر نور و شرایط اکسیداسیون به شدت حساس است. استفاده از شکل های طبیعی و محافظت نشده آن توسط میکروارگانیسم ها شکمبه به میزان زیادی تخریب می شود. لذا از فرم های پوشش دار آن در مکمل های ویتامینی بایستی استفاده شود.

vitamins importantویتامین A

ویتامین A به عنوان حساس ترین ویتامین محلول در چربی به اکسیداسیون، ممکن است در برابر فرآیند تخمیر شکمبه ای تا حد زیادی تخریب شود. لذا لازم است این ویتامین به صورت محافظت شده در مکمل ها گنجانده شود. فرم پوشش دار ویتامین A در مکمل های ویتامینی سبب افزایش 90 درصدی زیست فراهمی نسبت به فرم های غیر پوشش دار (کمتر از 40 درصد زیست فراهمی) می گردد.

The effect of minerals and vitamins on the performance of dairy cattle

enriched Supplements for lactating dairy cows

استفاده از تکنیک های جدید در برآورد احتیاجات ویتامین ها و مواد معدنی سبب تغییر قابل توجه و ارتقاء نیازها در گاوهای شیری شده است. به طوریکه امروزه نیازهای مواد معدنی و ویتامینی منتشر شده توسط انجمن تحقیقات ملی آمریکا (NRC, 2001) دیگر پاسخگوی نیاز دام هایی با این سطح تولید نخواهد بود. مکمل های معدنی و ویتامینی غنی شده بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده از مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی معتبر دنیا فرموله شده اند. فرمولاسیون مکمل ها در سه گروه NEO, PRO, MAX صورت پذیرفته است. که با توجه به نیاز دام بر اساس میزان تولید، مورد استفاده قرار خواهند گرفت. سایر ویتامین ها و مواد افزودنی نظیر ویتامین C ، بیوتین و موننسین نیز بر اساس میزان توصیه شده منابع معتبر علمی به منظور کاهش تنش های متابولیکی بر اساس ظرفیت تولید دام در مکمل های مربوطه گنجانده شده است.

استفاده از مواد اولیه با کیفیت با بالاترین زیست فرآهمی، فرآیند توزین و میکس دقیق و انتخاب کریرهای مناسب با کمترین ناخالصی باعث پاسخ های مثبت معنی دار بر عملکرد تولید، تولیدمثل و سلامت گله های گاو شیری و تمایز مکمل های غنی شده  است.  

فرآیند تولید مکمل های گلدن ساپ

فرمولاسیون

فرمولاسیون مکمل ها مطابق با احتیاجات دام (بسته به نوع و وضعیت فیزیولوژیک دام، شرایط آب و هوایی منطقه پرورشی، میزان تولید و سیستم  های پرورشی) توسط متخصصین تغذیه دام و در قالب تیم تحقیق و توسعه بر اساس اطلاعات روز دنیا انجام می گیرد. 

 

کنترل کیفی

گروه بین‌المللی سپاهان دانه پارسیان با بهره مندی از آزمایشگاه های تخصصی و پیشرفته امکان کنترل کیفی مواد اولیه و محصولات را پیش از عرضه به بازار فراهم می سازد. این مجموعه آزمایشگاهی با دارا بودن نیروهای متخصص و دستگاه های پیشرفته و همچنین تکیه بر استانداردهای سيستم مديريت كيفيت و ISO/IEC 17025 قادر است کلیه مواد اولیه را پیش از استفاده در محصولات مورد تجزیه شیمیایی قرار دهد تا در صورت مطابقت با الزامات سازمان های غذا و دارو، استاندارد و دامپزشکی در محصولات مورد استفاده قرار گیرند. سنجش مقادیر و غلظت ویتامین ها با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ( HPLC) انجام می شود که اساس آن جداسازی با استفاده از سرعت متفاوت حرکت مولکول ها در محیط یکسان و با فشار ثابت است. به منظور تعیین غلظت فلزات سنگین موجود در مواد اولیه معدنی، کریر ها و مکمل ها از دستگاه جذب اتمی استفاده می شود. استفاده از این روش در اندازه گیری عناصر امروزه یک روش پذیرفته شده در سراسر دنیا می باشد که نتایج آن از دقت و صحت بالایی برخوردار است. این روش علاوه بر قابلیت اندازه گیری غلظت عناصر سنگین می تواند غلظت سایر عناصر معمول نظیر کلسیم، سدیم، منیزیم، مس، آهن، روی، کروم، کبالت، سدیم و منگنز و غیره را تعیین کند.

HPLC

ذخیره مواد اولیه به منظور جلوگیری از افت مواد مغذی موجود در مواد اولیه، ذخیره سازی و نگهداری آنها پس از تأیید واحد کنترل کیفیت بر اساس آخرین الزامات عملیات صحیح تولید (GMP) و در شرایط کاملاً کنترل شده صورت می گیرد. فرآیند تولید وزن کشی اقلام خوراکی توسط سیستم کاملاً اتوماتیک میکرودوزینگ صورت می گیرد. ترکیب مواد پس از میکس اولیه توسط میکرومیکسرهای مجهز و یکنواختی بهینه به حجم رسانیده می شود. در نهایت مکمل مورد نظر با توزین دقیق به صورت کاملاً استاندارد بسته بندی می شوند.