فرم درخواست مشاوره علمی

شرکت سپاهان دانه پارسیان به منظور پاسخگویی به نیازهای علمی و تخصصی فعالان صنعت دام و طیور، اقدام به راه اندازی بخش درخواست مشاوره علمی نموده است. لذا عزیزانی که در زمینه های مختلف مربوط به صنعت نیاز به مشاوره دارند، می توانند ضمن تکمیل فرم ذیل مراتب را اعلام فرمایند. و تصاویر یا مستنداتی که به پاسخگویی بهتر کمک می رساند، ضمیمه نمایند. بدیهی است پس از بررسی سؤالات در هر زمینه پاسخ های مناسب توسط کارشناسان و متخصصان علمی شرکت ارائه می گردد.


  Refresh Captcha